آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 11 سال و 4 ماه و 13 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 30 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 35 سال و 3 ماه و 2 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 42 سال و 4 ماه و 11 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 1 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 8 سال و 7 ماه و 19 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 8 سال و 30 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 4 سال و 15 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 23 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 3 سال و 4 ماه و 3 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 3 سال و 5 ماه و 25 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 12 سال و 11 ماه و 21 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

سلام


      

 

     

 

یلدای ۹۹🍉

سلام یلدای امسال به یمن وجود کرونا ت خونه گذروندیم. فقط سر شب بابا رفت به بابابزرگ اینا یه سر زد و اومد.  شام قورمه سبزی درست کرده بودم. برا همین از تنقلات زیاد نتونستید بخورید.  اموزش یه کیک هندونه ای توی یه پیج دیدم که به یلدا نرسید. ولی دیروز درستش کردم و امروز خامه کشیش کردم. برا بار اول چندان هم بد نشد. بابا عصر کار بود و رفت سر کار. کیک رو برداشتیم و رفتیم خونه بابا جون. ...
2 دی 1399