ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

سومین روز عید

سلام گلای من امروز صبح رو هم با عید دیدنی خونه عمه زینب شروع کردیم. تازه راه افتادیم که عمه زهره زنگ زد تا بیان خونه مون و بابا ارش گفت تا نیم ساعت دیگه خونه ایم. از خونه عمه زینب که برگشتیم دیدیم عمه زهره دم درن. بعدش ناهار درست کردم و حوال ساعت سه ناهار خوردیم. عصر می خواستیم بریم خونه عمه زینت لباس پوشیدیم و بعدش بابا زنگ زد و عمه اینا جواب ندادن. وای که چقدر بده آدم لباس بپوشه و بعدش بیرون رفتن کنسل بشه. بعدش باباجون اینا زنگ زدن که دارن میان خونمون البته تومسیر برگشت از بروجن بودن. باباجون اینا اومدن بعدش مامانی و خاله و من و شما ها رفتیم خونه عمو آیت. بابا شب کار بود و رفت سر کار. بعدش من و ارشیا سر گرم جمع کردن وسایل سفر شیراز...
3 فروردين 1397

دومین روز عید

  امروز صبح حاظر شدیم بریم خونه باباجون به بابا آرش گفتم به بابابزرگ اینا زنگ بزن گوش نداد، ‌تو راه بابا آرش به آنا زنگ زد،‌ آنا گفت بابابزرگ داره میاد اونجا تا با هم بریم عید گردی. هیچی دوباره برگشتیم دم در خونه بابابزرگ نبود زنگ زدیم بهش تو راه رفتیم سوارش کردیم. بعد رفتیم دنبال آنا با هم رفتیم خونه باباجون. بعد قرار شد بریم خونه دختر عموی بابا. رفتیم نبودن. بعدش خونه خاله بابا ارش. بعد از اونجا زنگ زدیم عمه زهره جواب نداد. دیگه رفتیم بابابزرگ اینا رو گذاشتیم خونه شون و چون ساعت ١١/۳۰ ‌بود و دیگه سر ظهر بود خونه دایی سعید نرفتیم اومدیم خونه. نیم ساعت بعدش بابا بزرگ اینا اومدن خونمون و نیم ساعت بعد تر عمو جه...
2 فروردين 1397

اولین روز عید ۹۷

  سلام گلای نازم امروز صبح از خواب که بیدار شدیم اول مراسم تبریک عید داشتیم با بابا آرش چون سال تحویل خونه نبود و بعدش عیدی گرفتن. بعد با زن عمو اینا رفتیم خونه بابا بزرگ. اونجا ارشیا و زن عمو و زهرا موندن و با آنا و بابابزرگ رفتیم خونه عمو شهریار. از در که زدیم بیرون عمه زینت اینا رو دم در دیدیم و با هم رفتیم اونجا. از خونه عمو شهریار که برگشتیم عمه زینب اینا هم خونه بابابزرگ بودن. یه دوساعتی اونجا بودیم و اومدیم خونه. بابا عصر کار بود و رفت سر کار. بعد از ظهر منو پانیا خوابیدیم و بعدش رفتیم خونه زن عمو اینا عید دیدنی. اونجا بودیم که عمه زهره اومد اونجا.     اولین روز عید ۹۷    ...
1 فروردين 1397

تحویل سال ۹۷

                  لحظه تحویل سال* *1397* ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه  روز سه شنبه 29 اسفند 1396 هجری شمسی *😌❤*  *سگ*🐶 *حيوان سال 1397* 🐶 *رنگ سال 97( رنگ: فیروزه ای)*😍😍 سگ سمبل صداقت و وفاداری و ثروت شعار سگ: "من نگران هستم"     ...
29 اسفند 1396

تولد بابا ارش و ساعات پایانی سال

سلام گلای نازم امروز تولد بابا ارش بود.   امروز واسه ناهار خونه بابابزرگ اینا دعوت داشتیم. ساعت ده رفتیم. عمه زینت و سارا و عمه زینب و سیما هم اونجا بودن. بعد ناهار اومدیم خونه و بابا عصر کار بود و رفت سرکار.  دیگه کارای ناتموم رو تموم کردم و سفره هفت سین رو کامل کردم و یه سر رفتیم خونه زن عمو اینا. الان پانیا خوابه، نمی دونم واسه تحویل سال چیکار کنم بمونیم خونه یا بریم خونه باباجون. اینم از هفت سین امسالمون. آخرش قسمت نشد ظرفای هفت سین رو تموم کنم. دیگه از سفالای سالای قبل استفاده کردم. ...
29 اسفند 1396

مقدمات سفره هفت سین

  جام های سفره هفت سین امسال رو امروز سه تا شون رو تزیین کردم. وسایلش رو همه از قبل داشتم. گرچه نظرم در مورد امسال کلا یه چیز دیگه بود ولی خوب اینم بدی نشد. ارشیا و پانیا که حسابی اذیت کردن فقط تونستم سه تا شون رو درست کنم.       این تزیین سال قبل بود. به نظرم قبلیه بهتر بود.             ...
24 اسفند 1396