آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 10 روز سن دارد
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه 3 سال و 7 ماه و 27 روز سن دارد
مامانمامان، تا این لحظه 33 سال و 1 ماه و 30 روز سن دارد
بابابابا، تا این لحظه 40 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد
کیانکیان، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 27 روز سن دارد
الناالنا، تا این لحظه 1 سال و 11 ماه و 12 روز سن دارد
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه 1 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
رادمهررادمهر، تا این لحظه 1 سال و 3 ماه سن دارد
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه 1 سال و 4 ماه و 22 روز سن دارد

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

بلاخره تونستم پست بزارم

چند وقته نمی تونستم برا گل پسرم پست بزارم. من همیشه از مرورگر فایر فاکس استفاده می کردم. اما امروز با راهنمایی یکی از دوستای گلم مرورگرمو عوض کردم و از گوگل کروم استفاده کردم و مشکل حل شد.  این چند روز: 14 خرداد بود که باباجون اینا رفتیم بروجن مراسم پسر خاله بابا. باباجون اینا می خواستن شب بمونن بابا ارش هم نمی تونست فرداش ما رو ببره مراسم همین شد که ما هم باهاشون رفتیم.   فکر کنم 16 خرداد بود که چشمای گل پسرم یهو ورم کرد و حسابی افتاد به ترشح کردن. خونه باباجون بودیم که دیدم اوضاع خرابه با دفترچه بیمه دایی بردمت دکتر.        ...
27 خرداد 1393
1