ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

پارک آبشار

  امروز عصر رفتیم پار آبشار. اول نمی خواستی بیای. نق میزدی که می خوام بمونم خونه تبلت بازی کنم.     بعدش رفتیم پارک بازی کردی. هنوز مستقل نشدی . توی پارک درست همون موقع که من و بابا نشستیم تا شما بری خودت بازی کنی ده دقیقه نشده برگشتی و با گریه و زاری گفتی یه پسره منو زد. بعدش رفتیم پیتزا بخوریم و شما طبق معمول اسنک خواستی.     ...
15 خرداد 1394
1