آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه 9 سال و 2 ماه و 30 روز سن دارد
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه 3 سال و 7 ماه و 16 روز سن دارد
مامانمامان، تا این لحظه 33 سال و 1 ماه و 19 روز سن دارد
بابابابا، تا این لحظه 40 سال و 2 ماه و 28 روز سن دارد
کیانکیان، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 18 روز سن دارد
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 5 روز سن دارد
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 16 روز سن دارد
الناالنا، تا این لحظه 1 سال و 11 ماه و 1 روز سن دارد
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه 1 سال و 5 ماه و 9 روز سن دارد
رادمهررادمهر، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 20 روز سن دارد
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه 1 سال و 4 ماه و 11 روز سن دارد

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

پارک آبشار

  امروز عصر رفتیم پار آبشار. اول نمی خواستی بیای. نق میزدی که می خوام بمونم خونه تبلت بازی کنم.     بعدش رفتیم پارک بازی کردی. هنوز مستقل نشدی . توی پارک درست همون موقع که من و بابا نشستیم تا شما بری خودت بازی کنی ده دقیقه نشده برگشتی و با گریه و زاری گفتی یه پسره منو زد. بعدش رفتیم پیتزا بخوریم و شما طبق معمول اسنک خواستی.     ...
15 خرداد 1394
1