ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

دخملی دست زدن یاد گرفت

  الان یهویی خودت بداهه شروع کردی به دست زدن. امروز ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱ شب یعنی تو هشت ماه و ببست روزگی امشب هم رفته بودیم پارک ملت.   ...
30 تير 1395
1