آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه 9 سال و 2 ماه و 30 روز سن دارد
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه 3 سال و 7 ماه و 16 روز سن دارد
مامانمامان، تا این لحظه 33 سال و 1 ماه و 19 روز سن دارد
بابابابا، تا این لحظه 40 سال و 2 ماه و 28 روز سن دارد
کیانکیان، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 18 روز سن دارد
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 5 روز سن دارد
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 16 روز سن دارد
الناالنا، تا این لحظه 1 سال و 11 ماه و 1 روز سن دارد
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه 1 سال و 5 ماه و 9 روز سن دارد
رادمهررادمهر، تا این لحظه 1 سال و 2 ماه و 20 روز سن دارد
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه 1 سال و 4 ماه و 11 روز سن دارد

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

باغبون کوچولو

   سلام ناز گلم   دخترکم دیگه حسابی تو خونه حوصلت سر میره دائم می گی بییم!   حالا کجا؟ هر جا؟   بعضی وقتا می برمت بالا پیش آجی زهرا بعضی وقتا تو حیاط، ولی شما فرا منطقه ای هستی! می خوای بری تو کوچه! عصر ها بچه ها و البته ماماناشون میان تو کوچه و شما تا صداشون رو می شنوی می گی بییم،   خیلی با یوسف ( دوست داداشی جوری) و البته اون هم خیلی پسر مهربونیه!   من خودم دوست ندارم برم تو کوچه و وقتی هم می برمت حسابی پشیمون می کنی چون دوست داری پا به پای ارشیا و زهرا و یوسف و نیوشا و مبینا و سارینا بدوی! خیلی اعتماد به نفست بالاست.   ولی عاشق این رفتار و حرکاتتم دلم می خواد ب...
3 خرداد 1396
1