ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

باغبون کوچولو

   سلام ناز گلم   دخترکم دیگه حسابی تو خونه حوصلت سر میره دائم می گی بییم!   حالا کجا؟ هر جا؟   بعضی وقتا می برمت بالا پیش آجی زهرا بعضی وقتا تو حیاط، ولی شما فرا منطقه ای هستی! می خوای بری تو کوچه! عصر ها بچه ها و البته ماماناشون میان تو کوچه و شما تا صداشون رو می شنوی می گی بییم،   خیلی با یوسف ( دوست داداشی جوری) و البته اون هم خیلی پسر مهربونیه!   من خودم دوست ندارم برم تو کوچه و وقتی هم می برمت حسابی پشیمون می کنی چون دوست داری پا به پای ارشیا و زهرا و یوسف و نیوشا و مبینا و سارینا بدوی! خیلی اعتماد به نفست بالاست.   ولی عاشق این رفتار و حرکاتتم دلم می خواد ب...
3 خرداد 1396
1