ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عید فطر ۹۶

امروز عید فطر بود. ما هم از دیشب تصمیم گرفتیم بریم ابشار سمیرم. صبح ساعت ۸٫۵ راه افتادیم و حدود ۹٫۵ اونجا بودیم. خیلی شلوغ بود، جلوی درب ورودی کلی معطل شدیم. داخل هم شانسی یه جا واسه نشستن پیدا کردیم. در کل خوش گذشت.                                   ...
5 تير 1396

کلاس کونگ فو+ دومین پارک آبشار

  سلام گل پسرم. امسال واسه تابستون قرار بود همون کلاس شطرنج پارسال تو ادامه بدی و بری ترم سه زبان و در کنار اینا بری کلای شنا. دو جلسه کلاس شطرنج رو رفتی و چون راهش دور بود بابا رفت کلاس کنگفو ثبت نامت کرد. امروز جلسه اولش رو رفتی.         شب هم رفتیم پارک آبشار       ...
4 تير 1396