آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 10 سال و 20 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 6 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 33 سال و 11 ماه و 9 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 41 سال و 18 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 4 سال و 7 ماه و 8 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 6 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 22 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 30 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 2 سال و 10 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 1 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 28 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

شروع ترم جدید چرتکه

 سلام گل پسرم امروز ترم جدید چرتکه شروع شد.inter b ترم قبل هم با نمره ی ۹۷/۵ به پایان رسید.  معلم این ترم تون هم دوباره خانم زمان ضاد هستن. کلاستون چهار شنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۱ تشکیل می شه. و هزینه ترم تون ۱۷۵ تومن شد.  بابا از پری روز رفته نرمه و قراره فردا بیاد. امروز که از گرما مردیم تا رفتیم و اومدیم.  از راست به چپ: محمد حسین منصوریان، طه صادقی، سبحان احمدیان، و عشق من ارشیا ارشیا تا امروز ۹ سال و ۴ ماه و ۲۰ روز سن دارد.  ...
16 مرداد 1398
1