ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

وقتی فهمیدم تو هستی

گل پسرم عزیزم. می خوام روزهای اولی که از وجوت تو وجودم خبر دار شدم رو ثبت کنم. چند روزی بود که حالم خوب نبود. همش سر گیجه داشتم. یه ماهی بود که از فارغ التحصیلی کارشناسیم می گذشت. فکر می کردم کم خون شدم. آخه هر سال تابستون بعد از تموم شدن امتحانات پایان ترم به دلیل اینکه درست غذا نمی خوردم کم خونیم اوج می گرفت. امسال هر مطابق سالهای گذشته رفتم ازمایش دادم. یادمه که وقتی رفتم جواب ازمایش رو بگیرم با دایی سعید رفتم و خاله معصومه هم با جاریش داشتن از اصفهان می یومدن. آزمایش کم خونی شدیدی رو نشون داد. شروع کردم به قرص آهن خوردن. یکی دو روز بعد سرماخوردم. رفتم دکتر. خانم دکتر میرپور گفت حامله که نیستی؟ گفتم چند روز که عقب انداختم ولی فکر ...
24 مرداد 1388
1