ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

دوران بارداری+ تعیین جنسیت

منو نی نی خوشکلم با هم دوماه رو گذروندیم و سونویه 2 ماه گی روهم انجام دادیم . همه چی خوب بود. وقتی خانم دکتر داشت سونو می کرد گفتم چند تاست گفت: یکی مگه باید چند تا می بود. گفتم مامانم دوقلو داشت فکر کردم من هم دوقلو دارشم. نه از اون موقع که از بودن یکیش ناراحت شدم نه از حال که ترجیح می دادم خانم دکتر بگه دوقلو باراری.  ولی همچنان نگران جنسیتت بودم. خونده بوده اگه زنی حامله باشه اگه شوهرش خواب ببینه پسردار شده خانومش پسر به دنیا میاره و اگه خواب ببینه دختر دار شده صاحب دختر میشه. همش از بابا می خواستم به محض اینکه خوابتو ببینه واسم تعریف کنه. اون هم همش می گفت خواب یه دختر می بینم. مطمئن شدم که دختری و مامانم می گفت پسری. بابا حتی وا...
23 آبان 1388
1