آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 10 سال و 20 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 6 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 33 سال و 11 ماه و 9 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 41 سال و 18 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 4 سال و 7 ماه و 8 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 6 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 22 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 30 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 2 سال و 10 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 1 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 28 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

نظرات (5)

مامان فاطیمامان فاطی
13 دی 98 22:23
🖤
مامان پریمامان پری
14 دی 98 9:39
روحش شاد ... واقعاً داغ سنگینی بود🌷
mahsamahsa
14 دی 98 11:55
خوش به سعادتشون شهادت لیاقت میخواد واقعا🖤
مامان و بابامامان و بابا
14 دی 98 19:29
شهادت سردار دلها بر شما تسلیت باد ...
مامان صدرامامان صدرا
20 دی 98 0:14
یادش گرامی واقعا دردناک بود برای ملت ایران ⚘⚘⚘😔😔😔