آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 10 سال و 17 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 3 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 33 سال و 11 ماه و 6 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 41 سال و 15 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 4 سال و 7 ماه و 5 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 23 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 3 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 27 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 2 سال و 7 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 2 سال و 1 ماه و 29 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 25 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

تقدیم به دوست عزیزم

1392/11/27 17:06
264 بازدید
اشتراک گذاری

یکی از دوست های عزیزم خواسته بود نحوه بافت شال ارشیا رو واش بزارم که اونو میزام تو ادامه مطلب.

تقدیم به دوست که شانه هایش همیشه تکیه گاه روز های سختم بود.

 

١. رج اول را زنجیره به تعداد دلخواه می زنیم

2. رج دوم: ابتدا سه زنجیره اضافه میزنیم و بعد در زنجیره چهارم یه پایه بلند، بعد یک زنجیره می زنیم  و از پایین یک زنجیره ول می کنیم و در زنجیره بعد یک پایه بلند. تا آخر

3. وقتی آخرین پایه بلند را زدیم 5 زنجیره می زنیم و بر می گردیم. در روی دومین پایه بلند یک پایه کوتاه می زنیم بعد 3 زنجیره می زنیم و در روی همان پایه بلند سه پایه بلند دیگر می زنیم . بعد یک پایه بلند از رج پایین ول می کنیم و در بعدی یک پایه و کوتاه می زنیم. بعد دوباره 5 زنجیره می زنیم و یک پایه بلند از پایین ول می کنیم و در بعدی یک پایه کوتاه می زنیم و 3 زنجیره و .....تا اخر

4 وقتی به انتهای کار رسیدم 5 زنجیره می زنیم و بر می گردیم . بعد روی سومین پایه بلند از پایین یک پایه کوتاه می زنیم بعد 3 زنجیر و روی سه زنجیره پایین سه پایه بلند می زنیم بعد وسط 5 زنجیره رج قیل یک پایه کوتاه می زنیم و 5 زنجیره می زنیم و دوباره روی سومین پایه بلند از رج قبل یک پایه کوتاه می زنیم و .... تا آخر رج

5. کار را تا آخر ادامه می دهیم و برای اتمام کار ابتدا 5 زنجیره می زنیم و در فاصله ی مناسب از رج قبل یک پایه بلند می زنیم. بعد یک زنجیره و یک پایه بلند . فاصله ها را باید طوری رعایت کنیم که عرض کار زیاد یا کم نشود.

در نهایت کار را اتو می کنیم.

پسندها (2)

نظرات (1)

مامان پانیمامان پانی
17 بهمن 96 5:35
بغل