آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 10 سال و 16 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 33 سال و 11 ماه و 5 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 41 سال و 14 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 4 سال و 7 ماه و 4 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 22 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 2 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 18 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 26 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 2 سال و 6 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 2 سال و 1 ماه و 28 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

یه خاطره با مزه

1392/12/11 0:49
204 بازدید
اشتراک گذاری

چند مدت پیش همش میگفتی کالباس می خوام بابا هم برات خرید.

چند روز بعدش خونه آجی زهرا اینا بودیم که زن عمو می خواست سوسیس درست منه. وقتی اومدیم پایین گفتی مامان به بابا بگو واسم سوسیس بخره

گفتم سوسیس چیه دیگه؟

گفتی مامان سوسیس همون کلباسه ولی لاغرتر

پسندها (2)

نظرات (1)

مامان پانیمامان پانی
17 بهمن 96 5:40
قه قهه