ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 1,760
امتیاز جذابیت: 452
9 دنبال کنندگان
47 پسندها
10 نظرات
17 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 285
امتیاز جذابیت: 4,593
19 دنبال کنندگان
253 پسندها
1,393 نظرات
162 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 845
امتیاز جذابیت: 1,841
19 دنبال کنندگان
222 پسندها
91 نظرات
169 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 172
امتیاز جذابیت: 6,080
20 دنبال کنندگان
858 پسندها
362 نظرات
401 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,969
امتیاز جذابیت: 243
6 دنبال کنندگان
21 پسندها
6 نظرات
6 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 927
امتیاز جذابیت: 1,628
9 دنبال کنندگان
245 پسندها
91 نظرات
41 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ