ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه محبوبیت: 2,092
امتیاز محبوبیت: 97
2 دنبال کنندگان
1 پسندها
5 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 1,034
امتیاز محبوبیت: 1,382
4 دنبال کنندگان
119 پسندها
308 نظرات
91 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 181
امتیاز محبوبیت: 5,615
19 دنبال کنندگان
748 پسندها
616 نظرات
263 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ محبوب نی نی وبلاگ